terug

Veelgestelde vragen

Als je vrijwilligerswerk doet of wilt gaan doen heb je vragen. Bij welke organisatie zou ik welk vrijwilligerswerk kunnen doen? Wat zijn mijn rechten en plichten en hoe ‘vrijwillig’ is het eigenlijk? Natuurlijk kun je altijd terecht bij de coördinator van de organisatie waar je voor werkt, maar wij hebben ook een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden verzameld.

Misschien heb je een andere vraag die we hier niet hebben behandeld. Stuur ons dan een mail. Alvast bedankt voor je suggestie, want met behulp van jouw vragen kunnen wij ons aanbod weer verbeteren.

Ik wil vrijwilliger worden, hoe pak ik dat aan?

Als je ook (zorg)vrijwilliger wilt worden is het verstandig je te oriënteren. Dan kan bijvoorbeeld door de online module vrijwilligerswerk, is het iets voor mij? te volgen. De Vrijwilligersacademie organiseert nog meer kansen om je te oriënteren. Misschien woon je liever een oriëntatiebijeenkomst bij? Of wil je meer weten over het inzetten van je eigen ervaringen met zorg? In de agenda vind je de actuele trainingen en oriëntatiebijeenkomsten.

Meer weten over organisaties en soorten vrijwilligerswerk. Download hier het Stroomschema vrijwilligerswerk.

Als je al weet dat u verder wil, kijk dan op de websites van onze partnerorganisaties. Je bent dan verzekerd van de kans op goede trainingen of opleiding voor het vrijwilligerswerk dat je gaat doen. Breed oriënteren op wat er allemaal aan vrijwilligersvacatures is kan via Deedmob of de Vacaturebank.

Waar kan ik als vrijwilliger terecht voor scholing en ontwikkeling?

Als vrijwilliger in Amsterdam kun je terecht voor scholing en ontwikkeling bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Er worden diverse trainingen, workshops, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Klik op de training voor meer informatie en om je aan te melden. Sommige trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, andere trainingen zijn alleen te volgen wanneer je als vrijwilliger verbonden bent aan één van de partnerorganisaties

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering is in principe toegestaan. Wel is het zo dat je verplicht bent de uitkerende instantie op de hoogte te stellen van je vrijwilligerswerk en toestemming hiervoor te krijgen. Bij WPI is dit niet verplicht. Voor mensen die een sollicitatieplicht hebben, is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk je niet van het zoeken naar betaald werk afhoudt. Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn, zal gekeken worden of het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op je klachten. Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt. Indien je een uitkering ontvangt van WPI, geldt een ander maximum aan onkostenvergoeding. Lees hierover meer op de website van WPI of de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, waar kan ik beschikbare vacatures bekijken?

Voor een overzicht aan vacatures en organisaties voor vrijwilligerswerk in Amsterdam kun je terecht op de website van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en op de website van de Vrijwilligersacademie Amsterdam voor organisaties in de informele zorg.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet langer op huisbezoek ga dan ik zou willen?

Het is soms lastig om je grenzen aan te geven wanneer je vrijwilligerswerk doet. Je kunt bij binnenkomst bijvoorbeeld al vertellen tot hoe laat je kunt blijven. Dan zijn de verwachtingen van het bezoek uitgesproken. Wees duidelijk en consequent over afspraken en je rol als vrijwilliger. Nog meer tips hiervoor krijg je tijdens de basistraining voor maatjes. Wanneer je deze training volgt leer je onder andere wat de grenzen zijn aan jouw rol als vrijwilliger en hoe hiermee om te gaan. Kijk voor informatie over trainingen over dit onderwerp in het trainingsaanbod.

Waar kan ik terecht met goede ideeën en initiatieven voor mijn buurt?

Loop eens binnen bij een Huis van de Wijk bij jou in de buurt, daar zijn ideeën en initiatieven altijd welkom! De Huizen van de Wijk zijn een ontmoetingsruimte voor en door bewoners, ondernemers en organisaties in jouw wijk. In elk Huis van de Wijk is een programmacoördinator aanwezig die in dienst staat van de bewoners en in overleg het activiteitenprogramma maakt. De programmacoördinator ondersteunt door middel van praktische informatie en advies bestaande en nieuwe groepen bewoners die het initiatief nemen om zich voor elkaar en voor anderen in de wijk in te zetten.

Ik moet met openbaar vervoer naar mijn maatje, wordt dat vergoed?

Dat hangt af van de afspraak met je organisatie, vraag daarnaar bij je coördinator.

Ik heb geen museumjaarkaart, wat als mijn maatje naar het museum wil?

Vraag het na bij de organisatie waarvoor je werkt.

Wat maakt vrijwilligerswerk de moeite waard?

Vrijwilligerswerk is de moeite waard, omdat je zinvol werkt doet, een ander helpt en contacten op doet. Door vrijwilligerswerk kun je je talenten ontwikkelen, ervaring opdoen en uw netwerk uitbreiden. Je leert nieuwe vaardigheden. Vrijwilligerswerk kan ook soms een springplank zijn voor een betaalde baan. Er zijn veel mogelijkheden wat je kunt doen aan vrijwilligerswerk en het kan daarom een aanvulling en/of afwisseling zijn in je dagelijkse leven. Het is fijn om een ander te helpen, het is interessant werk en daarnaast vooral leuk om te doen. Vrijwilligerswerk biedt een kijkje achter de schermen, je kunt de sfeer proeven, je ontmoet andere mensen en hoort hun verhalen. Het is waardevol om iets te doen voor anderen en je krijgt er zelf ook veel voor terug! Volg de training Vind je droombaan als vrijwilliger om je te oriënteren en na te denken over je drijfveren, motieven en talenten.

Ik ben vrijwilliger, mantelzorger en heb een gezin. Is het mogelijk ondersteuning te krijgen?

Neem eens contact op met een Mantelzorgmakelaar of mantelzorgconsulent. Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat je minder wordt belast.

Waar kan een vrijwilliger terecht als hij/zij een klacht heeft over het vrijwilligerswerk?

De meeste organisaties hebben een klachtenregeling. Over het algemeen kun je terecht bij de begeleider van het vrijwilligerswerk of bij de coördinator van de organisatie.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger en waarvoor?

Als je vrijwilligerswerk doet in georganiseerd verband is er vaak een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering. De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. Deze geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente. Kijk voor meer informatie over verzekeringen op de website van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en overleg met de organisatie waarvoor je werkt welke afspraken hierover precies zijn gemaakt.

Mag ik op vakantie als ik vrijwilligerswerk doe?

Als vrijwilliger mag je natuurlijk op vakantie, maar om ervoor te zorgen dat het werk wat je doet wordt overgenomen, is het fijn als je ruim van te voren met je coördinator afspraken maakt over je afwezigheid. Op deze manier kan de coördinator zorgen voor adequate vervanging.

Krijg ik voor het vrijwilligerswerk wat ik doe een onkostenvergoeding?

Een onkostenvergoeding verschilt per organisatie. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, anderen geven een vast bedrag per keer dat je komt werken. Organisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten. Overleg met je coördinator wat de mogelijkheden zijn en spreek met de organisatie af welke kosten vergoed kunnen worden.

Hoe zit het met vrijwilligerswerk en de belasting?

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 180,- per maand, tot een maximum van € 1.800,- per jaar per vrijwilliger van 22 jaar en ouder, niet hoeft te worden verantwoord bij de Belastingdienst. Hier hoeft dus geen belasting over betaald te worden. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,00 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,75 per uur. Lees hierover meer op de site van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die wordt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend. Zodra de vergoeding die je krijgt boven de maximaal toegestane bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen. Kun je dit aantonen, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kun je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven. Het blijft de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om eventueel verantwoording af te leggen aan de belastingdienst over ontvangen onkostenvergoeding(en) voor het vrijwilligerswerk.

Is vrijwilligerswerk vrijblijvend?

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je maakt met de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk doet afspraken over de tijd die je beschikbaar hebt en het werk dat je doet. Afspraak is afspraak. Zo kan de organisatie en haar deelnemers op je inzet rekenen.

Wat kan ik doen wanneer de persoon die ik bezoek financiële problemen heeft?

Het is belangrijk hierover contact op te nemen met je begeleider van de organisatie waarvoor je werkt. Er zijn namelijk verschillende instanties die mensen kunnen helpen bij administratie en schuldhulpverlening. Zij kunnen je verder informeren over een eventueel schuldhulp traject, budgetoverzicht, het persoon gebonden budget en hulp en advies op het gebied van administratie, financiën en schulden. Je kunt als vrijwilliger ook zelf hiervoor een training volgen, zodat jij de persoon met financiële problemen verder kunt helpen. Kijk hiervoor in het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie. Voor meer informatie over schulden en financiën kun je ook kijken op de website van WPI.

Wat is een VOG en heb ik die nodig?

VOG betekent Verklaring omtrent het Gedrag en is aan te vragen bij de gemeente. Veel organisaties vragen om een verklaring ofwel bewijs van goed gedrag. Overleg met je coördinator wat dit precies betekent en of dat voor het vrijwilligerswerk wat je doet of gaat doen nodig is.

Waarom is het belangrijk dat een vrijwilliger geregistreerd staat?

Registratie betekent voor de vaste vrijwilliger faciliteiten zoals verzekering, attenties, mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering en een eventuele onkostenvergoeding. Voor de organisatie geeft de totale registratie een beeld van de rol die de vrijwilligers innemen in de organisatie. Daar kan dan weer het beleid, budget en de verantwoording ten opzichte van de gemeente op worden afgestemd.

Wat kan ik doen als er grote stiltes vallen tijdens een gesprek met een dementerende?

Het kan soms lastig zijn om contact te leggen met iemand die dementie heeft. Er zijn een aantal technieken beschikbaar die als handreiking kunnen dienen om beter contact te kunnen leggen en te communiceren met dementerenden. Deze kun je leren tijdens trainingen bij de Vrijwilligersacademie. Hier leer je technieken en manieren om gesprekken gemakkelijker te voeren en wederzijds contact te laten ontstaan. Je leert hoe je in je rol als vrijwilliger het beste kunt communiceren en contact maken. Voor meer informatie zie het trainingsaanbod.

De persoon die ik bezoek begint te dementeren en wil advies en hulp; wat kan ik doen?

Er zijn verschillende organisaties waar je terecht kunt voor vragen, advies en hulp over dementie. Ook organiseren zij vaak diverse activiteiten op het gebied van dementie en geheugenproblemen, zoals lezingen, bijeenkomsten of een alzheimer café. Mensen met dementie, hun naasten en vrijwilligers die werken met dementerende mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, ondersteunen en helpen. Je kunt ook vragen stellen aan ouderenadviseurs, een huisarts of bij GGZ, overleg met je coördinator voor de juiste doorverwijzing. Kijk voor meer informatie over advies en hulp bij dementie op de website van het Odensehuis, PuurZuid, Amsta en Dynamo.

Site by Alsjeblaft!