terug

Partners

Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten.

De partners van de Kennismarkt Centrum bestaan uit Amsterdamse vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de sector zorg en welzijn. De aangesloten partnerorganisaties vormen een toegevoegde waarde voor de Vrijwilligersacademie en leveren een bijdrage aan diverse trainingen en themabijeenkomsten.

Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het uitgebreide trainingsaanbod van de kennismarkt? Neem contact met ons op.

Partner worden van de vrijwilligersacademie kan ook. Wij hebben informatie brief voor je samengesteld met beknopte informatie over onze diensten en de samenwerking. Je kunt deze informatie hier downloaden of contact met ons opnemen.

Actenz

Actenz begeleidt mensen actief bij het (her)nemen van de regie over hun eigen leven. Je kunt hier terecht voor begeleiding en activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en bewegen, wonen, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Bezoek de website »

Amsta

De zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug.

Bezoek de website »

Amsterdam Cares

Amsterdam Cares is gestart op initiatief van Amsterdamse young professionals die graag iets terug wilden doen voor hun stad. Geïnspireerd door het Amerikaanse Hands on Network heeft Amsterdam Cares zich gespecialiseerd in flexibel vrijwilligen.

Bezoek de website »

CentraM

CentraM biedt informatie & advies, ondersteuning en cursussen aan bewoners in Amsterdam Centrum. U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtwerk

Combwel Buurtwerk in Amsterdam is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn.

Bezoek de website »

De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie op het gebied van activering en arbeid.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Buurtboerderij

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteiten. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en klanten van De Regenboog Groep (in een dagbestedingstraject) onder begeleiding van vaste medewerkers. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdam.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Hulpverlening

Een luisterend oor, meedenker of iemand die praktische zaken regelt.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | SCIP

Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

SCIP is een bruisende organisatie met 13 verschillende projecten. Zowel werkprojecten als recreatieve projecten. Er is veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er van alles te beleven op het gebied van sport, cultuur, literatuur lekker eten en nog veel meer. Je kunt er interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij SCIP zijn cliënten in eerste plaats mensen.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Werk en Activering

De Regenboog Groep heeft veel verschillende werkplekken. Lees op de website van hen meer over de verschillende plekken en neem contact op met de Regenboog Groep als je een afspraak wilt om samen met hen te zoeken naar een passende plek.

Bezoek de website »

DWI

Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen. De Gemeente Amsterdam wil dat iedereen die kan werken aan het werk gaat. De Dienst Werk en Inkomen kan Amsterdammers hierbij waar nodig ondersteunen.

Bezoek de website »

Dynamo

Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact.

Bezoek de website »

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de zorg en de rol van de vrijwilligers hierbij. Deze kennis deelt zij graag met belangstellenden tijdens Masterclasses en andere bijeenkomsten.

Bezoek de website »

Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt vanuit het ‘peer-to-peer’-concept: mensen met een psychiatrische geschiedenis zetten hun levenservaring en talenten in om elkaar te ondersteunen in hun herstel. De deelnemers worden getraind om zelf controle te houden over hun welzijn en opgeleid om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening.

Bezoek de website »

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE helpt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Bezoek de website »

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert nitiatieven en projecten, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast zet de diaconie projecten op gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Bezoek de website »

Stichting Laluz

Stichting Laluz brengt enthousiaste young professionals en bevlogen ideële organisaties met elkaar in contact. Young professionals die vrijwillig hun kennis en expertise willen inzetten tijdens of naast hun professionele carrière. Daarnaast ontwikkelt en organiseert laluz programma’s voor het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Bezoek de website »

Stichting Praat

Stichting Praat is een organisatie die zich inzet om kindermishandeling uit de taboe sfeer te halen. 

Bezoek de website »

Stichting Samenwonen – Samenleven

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) zet zich in om de samenredzaamheid in kwetsbare wijken te stimuleren. SW-SL wil de eigen krachtbronnen en vaardigheden van informele helpers herkennen, deze waarderen, ondersteunen en optimaal benutten voor bewoners die, om wat voor reden dan ook, in een lastige positie verkeren.

Bezoek de website »

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland

Voor advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Via het gratis landelijke nummer 0800-2000 word je direct doorverbonden met een medewerker in de plaats waar je woont.

Bezoek de website »

Voedselbank Amsterdam

De Voedselbank Amsterdam heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij één van onze uitgiftepunten.

Bezoek de website »

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft ruim 1500 vacatures bij diverse vrijwilligersorganisaties. De VCA adviseert vrijwilligersorganisaties en organiseert oriëntatiebijeenkomsten.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!