terug

Anbi status

De Vrijwilligersacademie is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

We zijn in het bezit van een geldige Anbi beschikking onder nummer 8195.15.978. Hierdoor staat de belastingdienst vriendelijk ten opzichte van uw steun. Kijk hier voor meer informatie.

Stichtingsbestuur

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer, Kuria en De Regenboog Groep en wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Iris van der Reijden
  • Lidwien Verbeek
  • Anja Hommel
  • Jurjen Pen
  • Marijke Krabbenbos

Jaarverslag

Hier vind je ons jaarverslag en een financiële verantwoording over het jaar 2018.

Vrijwilligersacademie, een goed doel

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Naar bedrijven of organisaties die vrijwilligerswerk in de sector zorg en welzijn een warm hart toedragen. Als u de Vrijwilligersacademie in welke vorm dan ook wilt steunen, neem dan contact met ons op. Naast financiële ondersteuning kunnen wij ook heel goed ondersteuning gebruiken bij projecten zoals fondsenwerving of vrijwilligerswerk bij migranten.

Bel (020) 320 55 79 of mail met info@vrijwilligersacademie.net, want we maken graag een afspraak met u over de mogelijkheden.

Site by Alsjeblaft!