De Kennismarkt Centrum is een samenwerkingsverband tussen partnerorganisaties in Amsterdam stadsdeel Centrum en de Vrijwilligersacademie Amsterdam.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

t: (020) 320 55 79
e: info@vrijwilligersacademie.net

Partners in Kennismarkt Centrum

De partners van de Kennismarkt Amsterdam Centrum zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Centrum. Zij werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen. Vaak geven ze al trainingen of themabijeenkomsten voor hun eigen vrijwilligers. In de Kennismarkt Amsterdam Centrum delen we deze trainingen met alle vrijwilligers in het stadsdeel. Ze worden opgenomen in de agenda van Kennismarkt Amsterdam Centrum. Hierdoor krijgt iedereen de kans om zich hiervoor op te geven. Als je wilt weten wie onze partners zijn, ga naar het overzicht van onze partners .

Site by Alsjeblaft!