terug

Ik ben niet de uitzondering

Nieuws

zondag 15 oktober 2023

Ik ben niet de uitzondering

Met steun van het VSB fonds hebben we gewerkt aan het verminderen van vooroordelen binnen de overheid en haar uitvoeringsorganisaties over mensen met een uitkering.

#ikbennietdeuitzondering

Samen met Lansco hebben we een mooi project en campagne vormgegeven. Met steun van het VSB fonds hebben we gewerkt aan het verminderen van vooroordelen binnen de overheid en haar uitvoeringsorganisaties over mensen met een uitkering.

Dat deden we door de medewerkers bewust te laten worden wat het betekent om van een uitkering rond te komen en hierdoor ook bewust worden van hun eigen vooroordelen. Dat hebben we gedaan door een vervolg training ‘In en uit de bijstand’ te ontwikkelen op de ‘Serious Game’ training.

De tweede doelstelling was de bewustwording onder de algemene bevolking te vergroten over mensen met een uitkering en de vooroordelen over deze mensen te verminderen. Dit deden we door het opzetten van een media campagne #Ikbennietdeuitzondering.

Resultaat

Resultaten zijn ernaar en inmiddels beproefd en gepresenteerd op een bijeenkomst van Movisie over stigma, lees hier het artikel op de site van Movisie. Er zijn 3 video’s die zijn gemaakt over het verschil maken.

Ana

Na diverse wisselingen in de klantbegeleiding trof Ana een begripvolle vrouw die haar de ruimte gaf om zichzelf te ontwikkelen in vrijwilligerswerk. Ze werkt nu als co-trainer bij de Vrijwilligersacademie en als maatje voor een mede-Amsterdammer.

Het verhaal van Ana over stigma en het hebben van een uitkering

Stella

Stella heeft haar weg gevonden als zelfstandig spreker en adviseur en expert op het gebied van armoede. Ze is dat werk gaan doen toen ze merkte dat ze met haar klantbegeleider niet verder kwam met omscholing.

Het verhaal van Stella over stigma en een uitkering

Deelnemer

Ervaring van een deelnemer van de gemeente Amsterdam aan de training “In en Uit de Bijstand”

Meer informatie

Voor meer informatie over de training In en uit de bijstand: neem contact om met info@vrijwilligersacademie.net.
Maak vooral gebruik van deze mooie verhalen! Want heel veel mensen zijn niet de uitzondering!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!