terug

Wijsheid in handelen

Nieuws & Masterclass

vrijdag 22 april 2022

Wijsheid in handelen

In een terugblik op de masterclass met Albert Jan Kruiter (Instituut publieke waarden) kwamen we tot de conclusie dat vrijwilligers eigenlijk een geweldige positie hebben: om met kritische vragen en handelen het verschil te maken. We doen verslag.

Kennis zit in handelen

Kennis, trainingen en praktijk beïnvloeden elkaar voortdurend. In gesprek met Albert Jan Kruiter hebben we veel geleerd over de waarde van verschillende bronnen van kennis.

Albert Jan Kruiter is publicist en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW ontwikkelt nieuwe manieren om publieke waarde te realiseren tegen minder kosten. IPW doet actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies.

Doorvragen

Hij vertelde over zijn werkwijze. Daarin combineert hij zijn rol als activist (wil de verandering brengen) met die van onderzoeker (waar hebben we het eigenlijk over?). Met het IPW hebben ze een methode ontwikkeld om met doorvragen te komen tot meer inzicht en praktische oplossingen.

Kennis uit onderzoek en theorie is niet onbelangrijk. Wat ontbreekt is de wijsheid uit handelen, praktische kennis, kennis uit de praktijk. Veel mensen (professionals, beleidsmakers) zijn gewend om te werken met regels en aannames. Door deze te bevragen (‘Waar staat dat?’, ‘Wie zegt dat?’) blijkt er soms veel meer ruimte te zijn dan je van te voren denkt.

En ja, dat vraagt eigenwijsheid en ook lef. Durf te vragen is belangrijk. Uit de inbreng van de deelnemers werd heel duidelijk dat dit belangrijk is, maar ook dat je samen meer lef kunt hebben dan alleen.

Vrijwilligers kunnen dit!

In de nabespreking stellen we vast dat er veel scherpe en belangrijke punten in de masterclass met Albert Jan Kruiter aan de orde zijn geweest. Zoals de aard van kennis, verschillende bronnen van kennis, wanneer is het kennis en wanneer is het wijsheid. En vooral: dat de wijsheid zit in het handelen en in het onzeker weten.

Dat is iets waar de Vrijwilligersacademie al jaren mee en aan werkt. Reflectie op je eigen handelen en ervaringen is het hart van de trainingen. De essentie van deze masterclass was niet alleen dat het gaat om vanuit ‘onzeker weten’ te handelen en te vragen (dat kun je leren!). Conclusie was ook dat je dat goed kunt doen vanuit een autonome positie. Albert Jan Kruiter benadrukt: vrijwilligers hebben die positie! Blijf in je kracht staan, en handel volgens (je eigen) principes en vuistregels.

Volgende masterclass

We onderzoeken dit verder met de zogenaamde doula’s van de stad. Zij zijn de vrouwen die in de haarvaten van hun wijken dagelijks klaarstaan voor een ander. Wat drijft hen? Hoe komt het dat zij zo belangeloos kunnen geven? Het antwoord ligt in hun eigen ervaringen met trauma, pijn, misbruik en ongelijkheid. Het is hun vertrekpunt voor alles wat ze doen.

Dit onderzoeken we met elkaar op 12 april in de volgende masterclass in de reeks. Zorg dat je erbij bent!

Recht doen aan de kennis van de Doula’s
Dinsdag 12 april 15.00 – 17.30 – online in Zoom – inschrijven

Volgende masterclasses in de reeks Bronnen van kennis vind je in dit overzicht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!